Zo begon het ..

Het idee om een stichting op te richten om kleinschalig ondernemerschap in de transport en kleinschalige transportprojecten te stimuleren is een voortvloeisel uit een reis van bestuurslid Bé van der Weide met een aantal andere Drentse ondernemers en studenten naar Malawi in 2005.

Projecten ontwikkelen

De groep besloot verschillende ideeën voor projecten te ontwikkelen en te beoordelen. Het idee om iets op poten te zetten op het gebied van transport en ondernemerschap in de transport viel buiten de uiteindelijke keuzes.

Het plan bleef echter leven en werd na de reis verder uitgewerkt. Met als resultaat de oprichting van de Stichting Transport4transport op vrijdag 23 mei 2008.

Vervoer van goederen en mensen

Transport voor ontwikkeling Transport, het vervoer van goederen en mensen, is een wezenlijk onderdeel van het economisch systeem van een dorp, regio of land. Zeker wanneer de economie zich verder moet ontwikkelen om mensen een betere levensstandaard te bezorgen. En dat kan in veel echte ontwikkelingslanden vaak al met heel eenvoudige middelen.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van fietskarren voor goederenvervoer. Je kunt in een keer vijf tot tien keer zoveel goederen meenemen dan achter op een fiets. En het gaat vaak sneller. Een fietskar is ook een enorme verbetering in het personenvervoer. De fietstaxi- in grote delen van bijvoorbeeld Malawi een plankje op de bagagedrager om een passagier te vervoeren.

Fietskar-ambulance

Ook op het gebied van gezondheidszorg kan een fietskar een grote verbetering zijn: Een fietskar-ambulance achter de fiets maakt het voor dorpsgemeenschappen mogelijk sneller zieken en gewonden naar een medisch post enkele dorpen verderop te brengen. Het dorp regelt zelf het beheer en onderhoud van de ambulance en eventueel de financiering.

Lokaal vakmanschap stimuleren

De Stichting Transport4transport wil deze projecten stimuleren. Niet alleen de aanschaf en het gebruik van verschillende typen fietskarren, maar ook de lokale productie: De bouw van fietskarren in de regio zelf, de verkoop, de financiering met microkredieten.

Rechtstreeks verstrekt aan de mensen zelf door lokale, vertrouwde partners, onder het oog van en met steun van Nederlandse deskundigen uit het bedrijfsleven. Zo levert de productie kennis en kunde op het gebied van metaalbewerking, logistiek en commercie.

Contact

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Neem nu contact met ons op.

Reacties zijn gesloten.