ANBI Status

Per 1 januari 2014 dient een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een pagina te hebben met informatie om de ANBI status te behouden.

Gegevens van de stichting

Naam: Stichting Transport4transport
RSIN of het fiscaal nummer: 8194.55.751
Contactgegevens secretariaat:
Stichting Transport4transport
Postbus 50023
9400 LA ASSEN

Bestuur samenstelling:

Voorzitter

 • Naam: Mandoloma, Prisca
 • Geboortedatum en -plaats: 11 juni 1980 Balaka Malawi
 • Infunctietreding: 1-12-2018
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),zie statuten

Vicevoorzitter

 • Naam: Mwenyewe, Ricky Hastings
 • Geboortedatum en -plaats: 29-07-1986, Blantyre Malawi
 • Infunctietreding: 01-08-2018
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Secretaris

 • Naam: Niezing, Robert
 • Geboortedatum en -plaats: 24-03-1982, Assen
 • Infunctietreding: 18-02-2013
 • Titel: Penningmeester
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester, projectleider gezondheidszorg

 • Naam: Andries Scheper
 • Geboortedatum en -plaats: Hoogezand-Sappemeer
 • Infunctietreding: 01-01-2020
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuurslid, projectleider bakers4life

 • Naam: Kolkman, Jan Freddy
 • Geboortedatum en -plaats: 05-07-1973, Schoonebeek
 • Infunctietreding: 01-03-2015
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),zie statuten)

Bestuurslid, adviseur, fondsenwerving, oprichter

 • Naam: van der Weide, Berend
 • Geboortedatum en -plaats: 27-05-1962, Coevorden
 • Infunctietreding: 23-05-2008
 • Titel: Voorzitter
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het beleidsplan

Het stimuleren van kleinschalige logistieke projecten en logistiek ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Het beloningsbeleid

Er worden geen beloningen verstrekt, alle activiteiten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk.

De doelstelling

Het stimuleren van kleinschalige logistieke projecten en logistiek ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Zie verslagen

Financiële verantwoording: Zie verslagen

ANBI beschikking Transport4transport 08-08-2008

Reacties zijn gesloten.