Donateur in beeld

Dankbaar – Wij zijn de stichting Mebi erkentelijk voor de donatie van 2500 euro voor ons fietsambulance project in Malawi. Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op www.stichtingmebi.com.
Stichting MEBI wil financieel projecten steunen en/of opzetten op het gebied van gezondheid, onderdak, onderwijs en werkgelegenheid. Wij willen stimuleren dat de mensen ter plaatse de inzet en arbeid inbrengen en wij (voor een deel) het geld, zodat de mensen zich ook betrokken voelen. Het doel is vooral om mensen met onze hulp kansen te bieden voor de toekomst. Gezondheid is natuurlijk de basis om een toekomst te hebben. Onderdak is een eerste levensbehoefte. Als mensen een gerichte opleiding krijgen hebben zij meer kans op werk en kunnen zo voor zichzelf en hun gezin zorgen. Mensen die een eigen bedrijfje willen beginnen kunnen wij financieel steunen middels een gift of een lening (microkrediet).

#transport4transport #partin #gezondheid #fietsambulance #malawi

Reacties zijn gesloten.