15 jaar T4T

2023 is een bijzonder jaar voor Transport4transport. Ons bestuur bestaat inmiddels voor een meerderheid van Afrikaanse vrouwen uit Zimbabwe, Zambia en Malawi. De Nederlandse penningmeester woont in Duitsland en we hebben een bestuurslid uit Schoonebeek in Zuidoost Drenthe. Dit allemaal vanwege de slogan Shift The Power of eigenlijk Share the Power. Wij vinden dat we goed moeten luisteren naar de mensen die weten waar het over gaat. De Nederlandse bestuursleden faciliteren waar nodig en organiseren de fondsenwerving.

Wat ook een mijlpaal is, is dat we een samenwerking aangegaan zijn met Wilde Ganzen op gebied van fietsambulances. De contracten zijn getekend en dit betekent verdere groei van de activiteiten van de fietsambulances, maar ook goede voorlichting in de dorpen om te voorkomen dat de fietsambulances vaker gebruikt worden voor ziektes door onze lokale partner CISER in Makokola Mangochi District in Malawi. Inmiddels is ons bestuurslid en ambulance coördinator Ricky Mwenyewe uitgezwaaid en senior projectleider geworden bij CISER.

We hebben in samenwerking met Sakaramenta, de partner van het eerste uur, ongeveer 2200 fietsambulances mogen uitzetten in de dorpen in Malawi. Naast Sakaramenta hebben we een samenwerking met een andere leverancier van ambulances met dezelfde kwaliteit in Zomba. Dit om de continuïteit te borgen.

Het monitoringsysteem in de Cloud van het gebruik van de ambulances, maar ook waar de ambulances staan via google maps, is volledig operationeel. Middels een data collecting APP kan er data ingevoerd worden uit de dorpen die geëxporteerd wordt naar het monitoringsysteem. We kunnen nu zien waar en hoe de ambulances ingezet worden en bij welke ziektes, geslacht en leeftijden en hier op anticiperen in samenwerking met de lokale gezondheidszorg. Wij hopen dat we nog meer mensen kunnen helpen op gebied van transport van hoogzwangere vrouwen van de dorpen naar de klinieken met onze simpele transportoplossing, de fietsambulance!

Dit jaar, in juli, zal het vijftienjarig bestaan van de stichting Transport4transport gevierd worden door het T4T team in Malawi, met dans, zang, workshops en het ontmoeten van dorpelingen waar de ambulances staan.

De sponsors, die ons de afgelopen vijftien jaren hebben gesteund met vertrouwen en gelden, zijn wij ontzettend dankbaar en hopen dat zij onze activiteiten ook de komende jaren blijven steunen!

Reacties zijn gesloten.